Kontaktirajte Amiteh
 Domov >  Kontakt
Rigol Authorized Distributor Logo

Amiteh d.o.o.

Tel.:    0590 17 571
Faks.: 0590 17 570
www.amiteh.com

Pišite nam:

- za povpraševanja  na naslov prodaja@rigol.si.
- za tehnične in servisne informacije na podpora@rigol.si.

Politika varovanja osebnih podatkov


Osnovni podatki podjetja

Firma:

Amiteh, merilni sistemi, d.o.o.

Skrajšana firma:

Amiteh d.o.o.

Sedež:

Ljubljana

Poslovni naslov:

Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče

ID za DDV:   

SI40480526

Matična številka:

3747638000

TRR:      

SI56 2900 0005 0014 318, odprt pri UniCredit Banka Slovenija d.d.

Osnovni kapital:

8.000 EUR

Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, SRG 2010/21132.

 

Najde te nas tu

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si .

reciklaza

Copyright Amiteh d.o.o. 2012-2022

Zadnja sprememba: september 2022