Kontaktirajte Amiteh
 Domov >  Produkti >  Osciloskopi
Rigol Authorized Distributor Logo

Digitalni osciloskopi

Digitalni osciloskop je postal bistven del opreme tehnikov in inenirjev v razvoju, proizvodnji in vzdrevanju. Omogoa opazovanje asovnega poteka razlinih analognih in digitalnih signalov.

Rigolovi digitalni osciloskopi s svojo izjemno zmogljivostjo in sprejemljivo ceno so odlina monost, ki bo zadostila vaim razlinim merilnim potrebam, istoasno pa bodo prizanesljivi do vaega prorauna. 

RIGOL je v devetnajstih letih svojega obstoja predstavil est generacij osciloskopov in je vodilni proizvajalec in dobavitelj digitalnih osciloskopov na Kitajskem. Kot prvi je na domaem trgu predstavil osciloskop s 300 MHz pasovne irine, nato osciloskop z vzorenjem 2 G vzorcev/sekundo in osveevanjem spomina 2000/s, prvi osciloskop z 1 M internega spomina, nato e prvi osciloskop s pasovno irino 1 GHz, 5 G vzorcev /sekundo in osveevanjem spomina 180.000/sekundo ter 140 M tok spomina. Najnoveji osciloskopi vzorijo z 10 G vzorcev / sekundo in ponujajo 500 M tok globok spomin ter napredne funkcije za analizo signalov.

 Med tevilnimi druinami osciloskopov si vsak uporabnik lahko najde model, ki bo ustrezal njegovim zahtevam in mu omogoil izboljanje uinkovitosti testiranja.

MSO8000-FRONT

Prikazi uporabe

Druina

Pasovna irina

Max hitrost vzorenja

Max. tevilo vzorcev

Hitrost zajemanja

t. kanalov

Monost funkcijskega generatorja

Cena za osnovni model EUR*

Rigol MSO8000
MSO8000

600 MHz
1 GHz
2 GHz

10 GSa/s

500 M

> 600.000
val. oblik/s

analogni: 4
digitalni: 16

da

7.199

DS6000 - angle�ki prospekt
DS6000

600 MHz
1 GHz

5 GSa/s

140 M

180.000
val. oblik/s

2 ali 4
analogni

ne

4.795

Rigol DS/MSO7000
MSO/DS7000

100 MHz
200 MHz
350 MHz
500 MHz

10 GSa/s

500 M

600.000
val. oblik/s

analogni: 4
digitalni: 16

da

2.199 (DS)
3.199 (MSO)

Rigol MSO5000
MSO5000

70 MHz
100 MHz
200 MHz
350 MHz

8 GSa/s

200 M

500.000
val. oblik/s

analogni:
2 ali 4
digitalni:
16

da

809

MSO4054
MSO4000/DS4000

100 MHz
200 MHz
350 MHz
500 MHz

4 GSa/s
(analogno)
1 GSa/s
(digitalno)

analogni del:
140 M
digitalni del:
28 M

110.000/
85.000
val. oblik/s

analogni:
2 ali 4
digitalni:
16

ne

1.999 (DS)
2.999 (MSO)

MSO4054
DS4000E

100 MHz
200 MHz

2 GSa/s

14 M

60.000
val. oblik/s

4 analogni

ne

1.695

DS2000
MSO2000A/DS2000A

70 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz

2 GSa/s

56 M

50.000
val. oblik/s

2 analogna
16 digitalnih
monost:
2 funkc. gen.

da

495 (DS)
895 (MSO)

DS2202E_small
DS2000E

100 MHz
200 MHz

1 GSa/s

28 M

50.000
val. oblik/s

2 analogna

ne

579

DS1104Z-S
MSO1000Z/DS1000Z

50 MHz
70 MHz
100 MHz

1 GSa/s

24 M

30.000
val. oblik/s

4 analogni
monost:
2 funkc. gen.

da

339 (DS)
598 (MSO)

DS1000D
DS1000D

50 MHz
100 MHz

1 GSa/s (analogno)
200 MSa/s
(digitalno)

1 M

--

2 analogna
 16 digitalnih

ne

545

DS1000E
DS1000E

50 MHz
100 MHz

1 GSa/s

1 M

--

2 analogna

ne

249

*  Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV..


Copyright Amiteh d.o.o. 2012-2020

Zadnja sprememba: april 2020

Site map